Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

    (VOH) - Chiều 4/12012, Quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của quận.

    Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trình bày những nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách từ năm 2006 - 2011 vừa qua; quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

    Trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt là trong năm 2012, cả nước tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội với các giải pháp chủ yếu: phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để nắm bắt cơ hội vượt qua khó khăn, thách thức; cơ cấu lại nền kinh tế đất nước bằng việc tái cấu trúc đầu tư, cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển kinh tế đi đôi với việc thực hiện các mục tiêu xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

    Mỹ Hương