Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận Gò Vấp phấn đấu đến năm 2015 phủ mạng lưới nước sạch đạt 100%

    (VOH) - Để đẩy mạnh việc phủ rộng mạng lưới cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn, UBND quận Gò Vấp vừa ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn triển khai thực hiện dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ nay cho đến năm 2015.

    HTML clipboard

    Từ năm 2010, quận Gò Vấp sẽ tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp nước T rung An và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn khảo sát, triển khai các dự án mạng ống cấp 2, cấp 3 và lắp đặt đồng hồ nước cho các tổ chức và nhân dân trên địa bàn quận. Khi người dân có yêu cầu lắp đặt sử dụng hệ thống nước, trong vòng 1 tuần hoặc chậm nhất là 10 ngày các đơn vị có trách nhiệm của quận có trách nhiệm đáp ứng. Bên cạnh đó, UBND 16 phường trên địa bàn quận cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế sử dụng nước ngầm để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tác hại lâu dài về môi trường; đồng thời, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp gian lận và lấy cắp nước sạch từ mạng lưới cấp nước. Dự kiến đến cuối năm 2010 mạng lưới tuyến ống cấp nước sạch sẽ được triển khai 80% trên địa bàn quận Gò Vấp và đến năm 2015, mạng lưới nước sạch sẽ được phủ 100% trên toàn quận.

    Quốc Dũng