Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • "Quận huyện tập trung chăm lo Tết cho đối tượng khó khăn, người nghèo"

  (VOH) - Sau hơn 1 ngày triển khai học tập, quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng 27.12, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chủ trì và phát biểu kết luận tại hội nghị.

  Về chuyên đề tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: từ đánh giá nhận định những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong Nghị quyết của Trung ương, vấn đề đặt ra cho TP.HCM trong 2 năm tiếp theo là tập trung vào 6 chương trình đột phá, trong đó chú ý đến phát triển nền kinh tế thị trường gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tập trung chăm lo cho dân nghèo:  Về chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ông Lê Thanh Hải cho rằng: TP.HCM là địa phương năng động, sáng tạo, đi đầu cả nước, do đó công tác đổi mới giáo dục - đào tạo cần phải tập trung thực hiện và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

  Đặc biệt, chú ý hai vấn đề là: đầu tư cho giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Phấn đấu đến năm 2014 xây dựng 2.000 phòng học, năm 2015 phát triển 4.000 phòng học, kích cầu đầu tư cơ sở vật chất cho trường lớp. Đồng thời, tập trung trong năm 2015, 2016 thực hiện đề án phổ cập tiếng Anh trong trường THPT.

  Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung nâng cao tư tưởng, chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Về Hiến pháp, trên cơ sở Quốc hội đã thông qua Hiến pháp và TP.HCM sẽ trình Quốc hội thông qua đề án xây dựng chính quyền đô thị, do vậy cần chú ý hoàn thiện xây dựng các đơn vị hành chính cho phù hợp.

  Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy đã yêu cầu cán bộ chủ chốt, lãnh đạo quận huyện tập trung cho công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2014 bảo đảm chăm lo đối tượng khó khăn, người nghèo để Tết đến với mọi nhà, mọi người:  Minh Hiệp