Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận Thủ Đức: 9 tháng, có hơn 900 hộ vượt chuẩn nghèo

    (VOH) - Trong 9 tháng năm 2013, nguồn Quỹ trợ vốn giảm nghèo - tăng hộ khá của quận Thủ Đức đã vận động được từ các nguồn quỹ hỗ trợ được trên 400 triệu đồng, đạt gần 89% kế hoạch năm, nâng tổng nguồn vốn của quỹ trợ vốn giảm nghèo - tăng hộ khá lên hơn 14 tỷ đồng.

    Những hộ dân nghèo dựng lều buôn bán kiếm sống tại quận Thủ Đức. Ảnh: Kienthuc

    Cũng trong 9 tháng năm 2013, quận Thủ Đức có hơn 900 hộ vượt chuẩn nghèo trên mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm, đạt trên 90% kế hoạch năm, hoàn thành cơ bản mục tiêu không còn hộ nghèo mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm trở xuống trước thời hạn 2 năm.

    Lệ Loan