Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận Thủ Đức: Hỗ trợ 1.686 hộ vay số vốn hơn 20 tỷ đồng để làm kinh tế gia đình

    (VOH) - Vừa qua, Hội Nông dân quận Thủ Đức đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 125 triệu đồng và được Hội Nông dân TPHCM ủy thác từ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 2,45 tỷ đồng để giúp 169 hộ làm kinh tế gia đình, thu lại hiệu quả cao.

    Năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã có 498/627 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó  cấp trung ương 4 hộ cấp thành phố 33 hộ, cấp quận 212 hộ, còn lại là cấp nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp phường. Thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, xây dựng gia đình văn hóa trong nông dân, kết quả đã có 1.222/1.415 hộ nông dân đã đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

    Bá Nhiễu