Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đầu tư công

  Với 88,35% số đại biểu tán thành, sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Đầu tư công.

  Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư công. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Luật quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

  Theo Luật này, các lĩnh vực đầu tư công gồm các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trong nước và ở nước ngoài; đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; đầu tư bằng vốn đầu tư công trong phần Nhà nước tham gia thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công-tư.

  Việc xây dựng và thông qua Luật Đầu tư công được coi là một bước nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đầu tư công đặc biệt từ khâu phê duyệt chủ trương, thẩm định nguồn vốn nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

  Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật đầu tư thể hiện được tính đồng bộ, thống nhất giữa các Luật cùng điều chỉnh hoạt động đầu tư công như Luật ngân sách Nhà nước, Luật xây dựng, Luật quản lý nợ công, Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật đấu thầu, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

  Theo TTXVN/VN+