Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội dự kiến thông qua nhiều nghị quyết, luật quan trọng

  Quốc hội cũng dự kiến biểu quyết thông qua các luật ( sửa đổi): Quản lý thuế ; Kiến trúc; Đầu tư công; Thi hành án hình sự ; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm...

  Trong tuần làm việc cuối cùng, từ ngày 10 đến 14-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020; nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

  Kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 14. Hình minh họa

  Quốc hội cũng dự kiến biểu quyết thông qua các luật: Quản lý thuế (sửa đổi); Kiến trúc; Đầu tư công (sửa đổi); Thi hành án hình sự (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Giáo dục (sửa đổi); Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

  Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi).

  Ngày 14-6, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trước khi bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; nghị quyết chung của kỳ họp. 

  Nguồn: SGGP