Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội quyết chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 là 5,5%

  Sáng 8.11, sau xem xét các báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, các cơ quan của QH, các cơ quan hữu quan và ý kiến ĐBQH, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2013. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 là 5,5%; tạo việc làm cho 1,6 triệu người lao động.


  Đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu đạt chỉ tiêu tạo 1,6 triệu việc làm cho người lao động. Ảnh: Kỳ Anh

  Tiếp tục các giải pháp giảm nợ xấu

  Để thực hiện được các chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, QH đưa ra 8 giải pháp chủ yếu là: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải phối hợp nhịp nhàng để huy động sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, bảo đảm kiềm chế lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô. Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, điều chỉnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý theo lộ trình một cách linh hoạt với liều lượng hợp lý. Bảo đảm giá vàng trong nước liên thông với giá vàng quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của người dân.

  Tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát; khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay lãi suất thấp đối với các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tạo nhiều việc làm, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp; giám sát chặt chẽ bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, nhất là quy định lãi suất, tiếp cận vốn tín dụng; tiếp tục các giải pháp giảm nợ xấu, cho phép cơ cấu lại nợ các khoản vay phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã hoàn thành công trình, nhưng vốn ngân sách chưa thanh toán; có chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Thực hiện các giải pháp bảo vệ 3,812 triệu hécta đất trồng lúa...

  QH cũng yêu cầu Chính phủ có biện pháp mở rộng thị trường đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  QH cũng đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để tập trung thực hiện đột phá chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; tăng cường quản lý nhà nước về lao động, trong đó có việc đưa lao động sang các nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tạo động lực phát triển hoạt động khoa học và công nghệ. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép gây hủy hoại môi trường.

  Đẩy mạnh công tác chống tham nhũng

  QH cũng yêu cầu các cơ quan hữu trách có biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi tham nhũng. Tập trung giải quyết hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến đất đai; trong năm 2013 giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm giảm bớt thủ tục hành chính... Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Rà soát việc phân cấp quản lý nhà nước, quy định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh tế giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành, gắn trách nhiệm với quyền hạn, nghĩa vụ với lợi ích và phù hợp với trình độ phát triển KT-XH của địa phương.

  Các chỉ tiêu được đặt ra trong nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 là: GDP tăng khoảng 5,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỉ lệ nhập siêu khoảng 8%; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP; tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%...

  Theo Lao Động