Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội thảo luận Báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

  (VOH) - Sáng nay 09/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010.

  Báo cáo do ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày đã nêu bật những kết quả đã đạt được như sau:

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, chưa hợp lý, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tình trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng còn khá phổ biến; tình trạng để doanh nghiệp, công dân phải đi lại nhiều lần chưa được khắc phục. Đây là một trong những nguyên nhân rất cơ bản làm cho mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính chưa cao.

  Tiếp đó, các đại biểu tiến hành thảo luận về những nội dung của Báo cáo nói trên. Theo nhiều đại biểu, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là việc đề ra số thủ tục để kiến nghị huỷ bỏ hay sửa đổi bổ sung mà phải sửa đổi để các thủ tục hành chính phải hết sức đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm và được công khai, minh bạch.

  Đại biểu Phạm Thị Hải (đoàn Đồng Nai) cho rằng, việc đơn giản hoá thủ tục hành chính không chỉ là việc đề ra số thủ tục để kiến nghị huỷ bỏ hay sửa đổi bổ sung mà các thủ tục hành chính phải hết sức đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm và được công khai, minh bạch đến từng người dân, doanh nghiệp và từng đơn vị. Để hạn chế và tiến tới đẩy lùi tệ nạn “cò” thủ tục hành chính, Đại biểu Phạm Thị Hải kiến nghị:


  Về những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cải các thủ tục hành chính, các đại biểu cho rằng, có 3 nguyên nhân chưa được đánh giá thấu đáo và chưa nêu được hướng khắc phục trong thời gian tới, đó là chưa có sự phân định rạch ròi giữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với nghĩa vụ của công dân, doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính vẫn đẩy những việc mà chính quyền chưa làm được cho người dân. Những việc này có thể đơn giản đối với cơ quan quản lý nhà nước, nhưng nó lại tạo ra những thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta xây dựng được hệ thống lưu trữ điện tử chung để các cơ quan quản lý và khai thác, thì sẽ loại bỏ được các loại giấy tờ không cần thiết và các thủ tục hành chính kèm theo.


  Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc cải cách thủ tục hành chính bằng việc Chính phủ đã công bố được Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền và công khai trên mạng Internet; chuẩn hóa và thống nhất được bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, hàng năm tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng, có đại biểu cho rằng những tồn tại, hạn chế trong có vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ban, ngành, địa phương chưa được nhấn mạnh và tập trung làm rõ. Vì thế các kiến nghị liên quan đến vấn đề này cả ở trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo giám sát của Quốc hội còn “mờ nhạt”, chưa triệt để. Đại biểu đề nghị cần công khai Bộ nào, ngành nào, tỉnh nào còn thờ ơ chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính để xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc.


  Mở đầu phiên làm việc buổi chiều Đại biểu Phạm Mạnh Hùng (đoàn Hà Nội) và Nguyễn Văn Ba (Khánh Hòa) cho rằng, việc đơn giản hoá TTHC không chỉ là việc đề ra số thủ tục để kiến nghị huỷ bỏ hay sửa đổi bổ sung mà các TTHC phải hết sức đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm và được công khai, minh bạch đến từng người dân, doanh nghiệp và từng đơn vị. Cũng theo các đại biểu này, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, ban hành cơ chế mở rộng các dịch vụ tư vấn xã hội hoá giống như các dịch vụ công chứng, nhằm giúp người dân khi có nhu cầu.

  Các đại biểu Trần Việt Hưng (Hòa Bình),Nguyễn Văn Phát (Thanh Hóa), Phạm Phương Thảo (TPHCM) , Nguyễn Kim Khánh (Cà Mau ) phát biểu nêu một thực trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, ruờm rà , cửa quyền, tiêu cực, tham nhũng còn khá phổ biến; các biểu cũng cho rằng cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở một số nơi còn lúng túng, chưa thực sự hợp lý trong một số lĩnh vực; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn chưa nhất quán, thiếu đồng bộ; thời gian giải quyết vẫn còn dài ở một số thủ tục; trụ sở làm việc, cơ sở vật chất một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại biểu Phạm Phương Thảo (TPHCM) và đại biểu Nguyễn Kim Khánh (Cà Mau ) nêu ý kiến :

   


  Bộ truởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khẳng định : Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ sau khi triển khai Đề án 30 (tháng 7/2008), sự ủng hộ và quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp, cũng như huy động được các nguồn lực trong xã hội để thực hiện nên cải cách TTHC đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ truởng cũng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cải cách TTHC. Trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều TTHC rườm rà, chồng chéo, chưa hợp lý, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ truởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng

   

   


   

  Hoàng Lâm - Thành Sang