Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quốc hội thảo luận về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh

    (VOH) - Ngày 1/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật dự trữ quốc gia; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Thảo luận Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, nhiều đại biểu đánh giá, chưa đáp ứng hết những vấn đề thực tiễn đặt ra và tình trạng trốn thuế, vi phạm về kê khai thuế vẫn diễn ra. Ngoài ra, chính chế tài xử phạt chưa nghiêm nên không ít đối tượng “cố đấm ăn xôi”, làm thất thu thuế.

    Sau đây là toàn băng phản ánh của phóng viên VOH:

     

    Đình Sang