Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014

  (VOH) - Trong phiên làm việc toàn thể tại hội trường sáng nay 15/11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

  Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2014 là 495.189 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 287.511 tỷ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 719.189 tỷ đồng, bao gồm cả 211.585 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.


  Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014. Ảnh: TTXVN.

  Trong báo cáo tiếp thu ý kiến của đại biểu về phân bổ ngân sách cho phát triển nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phùng Quốc Hiển, cho rằng:

  Liên quan đến ý kiến của nhiều đại biểu đề nghị cân đối mức phân bổ ngân sách Trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là mức ngân sách dành cho chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đề nghị:

  Về Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014 cho thấy: Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2014 là 495.189 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 287.511 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 719.189 tỷ đồng bao gồm cả 211.585 tỷ đồng để bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương,…

  Cũng trong phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. Theo đó, các ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện được giới thiệu bầu vào Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; ông Nguyễn Lâm Thành được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; ông Nguyễn Văn Tuyết được giới thiệu giữ chức vụ  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh-thiếu niên và nhi đồng; ông Đặng Thuần Phong được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; ông Phạm Trí Thức được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và giới thiệu ông Vũ Hải Hà giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 13./.  

  Quốc Dũng