028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 16-11, ngày làm việc thứ 22, kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIII. Các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Đa số các ý kiến đại biểu đều nhất trí cao việc sửa đổi Hiến pháp 1992 để đảm bảo đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (đoàn Đồng Nai) góp ý điều 10 quy định về tổ chức công đoàn, đại biểu này cho rằng tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động là đúng, nhưng quy định tổ chức này “cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động” là không phù hợp với tình hình hiện nay, giải thích về điều này, đại biểu Đặng Ngọc Tùng cho biết:

Đối với các quy định tại chương 2 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp về quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, một số đại biểu đề nghị cần sắp xếp các chương điều cho hợp lý hơn, đồng thời khẳng định việc đưa quyền con người, quyền công dân lên chương 2 là sự khẳng định mạnh mẽ quyền con người ở Việt Nam. Đại biểu Hà Minh Huệ (đoàn Bình Thuận) cho rằng cần sửa đổi một số câu chữ trong lời nói đầu và thay thế từ “mọi người” bằng từ “công dân” trong một số điều khoản của dự thảo, vì từ mọi người bao gồm cả người mất quyền công dân nếu quy định như dự thảo dễ dẫn đến cách hiểu không thống nhất. Còn đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) thì đề nghị “các quyền vốn có của con người phải được hiến pháp ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo thực hiện”, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần nghiên cứu để nâng pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo lên thành luật cho phù hợp với điều 51 của Hiến pháp 1992. Còn đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) thì đề nghị tại điều 2 nên dùng cụm từ “tầng lớp trí thức” thay cụm từ “đội ngũ trí thức” để thể hiện sự coi trọng, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và sự đóng góp của trí thức nước ta.


Ðại biểu QH tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: TRẦN HẢI- Nhân Dân

Đối với các quy định về quyền lực nhà nước, các đại biểu đồng tình với nguyên tắc quyền lực nhà nước tập trung thống nhất, đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP.HCM) khẳng định: Quyền lực nhà nước không tự nhiên sinh ra mà xuất phát từ nhân dân, tất yếu phải có sự kiểm soát quyền lực mà nhân dân đã ủy quyền, do đó, cần bổ sung chế định kiểm soát quyền lực ngay trong hệ thống quyền lực nhà nước. Còn đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP.HCM) thì cho rằng, quyền lực nhà nước của chúng ta từ khi lập quốc đến nay là một nhà nước đơn nhất”, đề nghị ngay trong điều 1 Hiến pháp ghi rõ “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước đơn nhất” và khẳng định đó là điều hiển nhiên. Còn ý kiến về việc cần làm rõ chế định chính quyền địa phương, đại biểu Trần Du Lịch kiến nghị:
Về tổ chức bộ máy nhà nước, một số đại biểu đề nghị, sửa đổi điều 104 về hội đồng quốc phòng an ninh thành một chương riêng để nâng cao vị thế tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới. Đại biểu Trần Đình Nhã (đoàn Thừa Thiên Huế) đề nghị, dự thảo cần làm rõ hơn thẩm quyền lập hiến, lập pháp khi đất nước xảy ra chiến tranh kéo dài, Quốc hội không họp được. Về chế định chủ tịch nước trong dự thảo, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) đề nghị:

Cũng tại phiên thảo luận, đa số các ý kiến đều nhất trí quy định kiểm toán nhà nước là cơ quan độc lập, nhưng cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán, không chỉ kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản quốc gia mà còn cả các nguồn lực khác của quốc gia. Đồng thời có ý kiến đề xuất Tổng kiểm toán nhà nước sẽ do Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo ý kiến của các đại biểu là hết sức cần thiết, đại biểu La Ngọc Thoáng (đoàn Cao Bằng) đề nghị, ban soạn thảo cần có giải trình chi tiết về những chương, điều để có cách hiểu thống nhất, tránh hiểu đa nghĩa về quy định của Hiến pháp. Còn đại biểu Hồ Trọng Ngũ (đoàn Vĩnh Long) nêu ý kiến:

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận sôi nổi tại hội trường về các vấn đề như: xem xét lại quy định các thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định thẩm quyền của Quốc hội trong lĩnh vực tài chính ngân sách; vai trò vị trí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, Chủ tịch nước, nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ; việc tổ chức cơ quan nhà nước ở địa phương; mối quan hệ giữa chính quyền trung ương, địa phương; vai trò các tổ chức xã hội như Kiểm toán nhà nước, hội đồng bầu cử quốc gia; bảo vệ tổ quốc và quốc phòng an ninh; hình thức và độ dài của Hiến pháp, việc thành lập hội đồng bảo hiến; phạm vi sửa đổi hiến pháp...
Phong Phú