028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Quốc hội xem xét 2 dự án luật

Trong ngày làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 2 (ngày 24/10), Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật Đấu giá tài sản và dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo chương trình làm việc, sáng nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản.

Dự án Luật Đấu giá tài sản đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Dự án Luật Đấu giá tài sản đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Enternews. 

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm 8 chương, 79 điều, trong đó một số vấn đề tiếp tục xin ý kiến Quốc hội gồm: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các loại tài sản quy định phải bán thông qua đấu giá, về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, về đấu giá viên, về tổ chức xã hội-nghề nghiệp toàn quốc của đấu giá viên, về doanh nghiệp đấu giá tài sản, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, về hình thức đấu giá và phương thức đấu giá, về xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá và bồi thường thiệt hại, về thù lao dịch vụ đấu giá và một số vấn đề khác...

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đấu giá tài sản.

Buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (Quốc hội khóa XIII). Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp này gồm 9 chương, 69 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Một số vấn đề tiếp tục xin ý kiến Quốc hội gồm: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; lĩnh vực tín ngưỡng; công nhận tổ chức tôn giáo; tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo; hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các hành vi bị nghiêm cấm.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.