Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội yêu cầu Chính phủ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về ngân sách

  Chiều 10/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

  Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.277.710 tỷ đồng (bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014. Bội chi ngân sách nhà nước là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương.

  Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: vay trong nước 180.347 tỷ đồng, vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng.

  Ảnh minh họa - Nguồn: goctinanh.

  Quốc hội giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

  Trước đó, khi thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, nhiều ĐBQH rất bức xúc về việc kỷ luật ngân sách vẫn chưa nghiêm, nhiều khoản vượt chi nhưng không ai bị xử lý kỷ luật.

  Nguồn : Phan Thảo/ SGGP.