028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Quy chế Phối hợp thực hiện Chuơng trình kích cầu của TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hànhQuy chế Phối hợp thực hiện Chuơng trình kích cầu của TP.

Quy chế quy định mối quan hệ phối hợp giữa các Sở - Ban - Ngành của TP trong quản lý nhà nước về công tác tổ chức thực hiện các dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và các cơ quan liên quan đến Chương trình kích cầu chịu sự điều chỉnh của Quy chế.
Các cơ quan, tổ chức phối hợp chặt chẽ, thống nhất nhằm đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm quản lý ngành đối với các dự án tham gia Chương trình kích cầu của TP, từ khâu xem xét, triển khai đến khi chấm dứt hỗ trợ lãi suất cho dự án đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định.
Các cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức và các quy định của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp có dự án tham gia Chương trình kích cầu.
Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và các nội dung của quá trình phối hợp.

Toàn văn Quy chế

Theo HCM CityWeb