Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

    Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò và bắt đầu thực hiện từ 1/4 tới. Theo Quy chuẩn, tất cả các mỏ hầm lò phải được đánh giá, xếp loại mỏ theo khí Mêtan theo quy định.

    Trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý mỏ có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác than hầm lò, hàng năm Bộ Công Thương quyết định xếp loại loại mỏ theo khí Mêtan trên cơ sở kết quả đo đạc, tính toán của Quy chuẩn này. Về tổ chức sản xuất trong hầm lò, Quy chuẩn quy định phải phân công tối thiểu 2 người có kinh nghiệm trong nghề thực hiện công tác đo khí trong những ngày nghỉ sản xuất; đồng thời chỉ được vào hầm lò làm việc sau khi đã kiểm soát khí và thông gió an toàn. Ở những vị trí lò có nguy cơ mất an toàn đối với người, trừ những người được phân công nhiệm vụ xử lý các nguy cơ mất an toàn đó, cấm vào hay làm việc, bên cạnh đó, phải đặt rào kín và biển báo “cấm vào” trước các lối vào những vị trí đó. Trong mọi trường hợp, trước tiên phải thực hiện biện pháp loại trừ các nguy cơ mất an toàn đối với người và ghi chép chính xác về tình trạng mỏ.

    TTXVN