Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quy định mới về tuyển dụng viên chức

  Khi tuyển dụng viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển.

  Ảnh minh họa.

  Đó là một điểm đáng lưu ý trong Thông tư mới của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị tuyển dụng phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. 

  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển, bảo đảm tính chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có quyền không ký hợp đồnåg và hủy kết quả trúng tuyển.

  Theo VTV