Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quy trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức

    (VOH) - Liên đoàn Lao động Thành phố vừa tổ chức buổi tọa đàm về “Quy trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức” năm 2014.

    Theo ý kiến của các đại biểu cần phải có tên gọi khác thay cho hội nghị cán bộ công chức vì tên gọi này chưa phù hợp với đặc thù loại hình hoạt động tại nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi tổ chức hội nghị nên phân biệt rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của công đoàn cơ sở và nguồn kinh phí tổ chức phải do cơ quan chi trả. Thực tế trong thời gian qua, mặc dù hầu hết các cơ quan, đơn vị có tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo đúng quy định  nhưng chất lượng hội nghị chưa thật đồng đều và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân vẫn còn mang tính hình thức vì kiêm nhiệm, thời gian hoạt động hạn hẹp, do đó hiệu quả chưa cao.

    Mỹ Trang