Sắp tiến hành tổng điều tra dân số quy mô lớn

Theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, cứ 10 năm/lần, Việt Nam tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước để thu thập đầy đủ số hộ dân cư, số dân và nhà ở. Để có được số liệu về dân số hàng năm giữa hai kỳ tổng điều tra, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm với cỡ mẫu nhỏ, đủ để ước tính dân số cả nước và cấp tỉnh. Riêng các năm tận cùng là 4, Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra dân số giữa kỳ với quy mô lớn hơn nhằm có được số liệu chi tiết đến cấp huyện. Trên cơ sở đó, cuộc điều tra dân số sắp tới sẽ bắt đầu vào lúc 7h sáng 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014.

Cuộc điều tra dân số sẽ bắt đầu vào lúc 7g sáng 1/4/2014 và kết thúc vào ngày 20/4/2014. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 23/12, do Tổng cục Thống kê tổ chức, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động cho biết: cuộc điều tra nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2011- 2015; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2016 0 2020; giảm sát thực hiệm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ mà Chính phủ Việt Nam cam kết. Bên cạnh đó, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số 2009; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2010 – 2014; Cung cấp dần mẫu cho các cuộc điều tra thống kê đối với hộ dân cư.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai khẳng định: cuộc điều tra dân số giữa kỳ thời điểm ngày 1/4/2014 là một cuộc điều tra thống kê có ý nghĩa quan trọng. Phạm vi điều tra quy mô lớn với tổng số 20% địa bàn cả nước (tương đương 37.395 địa bàn). Như vậy, toàn quốc sẽ có khoảng 1.121.850 hộ được điều tra.

VOV