Sẽ có cơ chế phát triển khu đô thị Bắc Sông Cấm và Trung tâm hành chính TP Hải Phòng

Tin liên quan