Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sẽ phê bình các quận, huyện không đúng tiến độ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

    (VOH) - Ngày 19/9, Báo cáo công tác triển khai Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 cho Lớp nghiên cứu cán bộ chủ chốt của Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, Thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vấn đề cấp giấy chủ quyền nhà ở, đất ở cho nhân dân.

    UBND TP đã có chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn; hàng tháng phải báo cáo đề xuất trình UBND TP cho ý kiến chỉ đạo. Nếu quận, huyện nào làm chậm không đạt yêu cầu tiến độ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn các quận, huyện đó, thì UBND TP sẽ phê bình nghiêm túc các UBND quận, huyện nào thực hiện chậm.

    Phạm Hà Tĩnh