Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Sở Tài Chính cần phải phát huy sức mạnh nội bộ ngành tài chính

  (VOH) - Sáng ngày 5/2/2010, Sở Tài ChínhTPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ thực hiện Tài chính - Ngân sách năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Hội nghị có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP HCM, Nguyễn Thị Hồng.

  HTML clipboard

  Theo báo cáo, năm qua tình hình thu ngân sách của Sở đạt và vượt dự toán, chi ngân sách đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của TP HCM. Với mục tiêu, tập trung huy động các nguồn lực tài chính, sử dụng có hiệu quả để góp phần đẩy mạnh tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững vào năm 2011 và những năm tiếp theo. Năm 2010, Sở Tài Chính đề ra mười hai công việc trọng tâm, trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP phấn đấu vượt trên mức chỉ tiêu 5% (đạt 144.2000 tỉ đồng), chi ngân sách địa phương trên 30 ngàn tỉ đồng.

  Đánh giá cao những nỗ lực mà ngành tài chính đã đạt dược trong năm qua. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo Sở Tài Chính phải quan tâm đến năm nhiệm vụ đó là: nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chủ động kịp thời tham mưu cho UB TP về cơ chế chính sách nhưng phải gắn liền với cơ sở và phù hợp với điều kiện đặc thù của TP HCM; tiếp tục cải cách hành chính tốt hơn trong công tác quản lí tài chính; huy động tổng hợp các ngành, các cấp nắm sát tình hình, đồng hành cùng cơ sở tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng lực lượng cán bộ tài chính để đủ sức đảm đương công việc trong thời kì đất nước phát triển và huy sức mạnh tổng hợp nội bộ ngành tài chính. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng, phát biểu chỉ đạo ngành như sau:

  Trung Nam