028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Sức khỏe yếu, lao động nữ mang thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định (NĐ) 85/2015NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Đối tượng áp dụng của NĐ này gồm: lao động nữ (LĐN); người sử dụng lao động (NSDLĐ) có sử dụng LĐN; cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Được đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động

Ngoài quy định quyền đại diện của Công đoàn (CĐ) cấp trên đại diện cho LĐN ở doanh nghiệp (DN) chưa có CĐ, đáng lưu ý Điều 8 của NĐ cũng đề cập đến quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) của LĐN mang thai. Cụ thể, LĐN mang thai nếu có xác nhận của sơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ nhưng phải báo trước cho NSDLĐ, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo thời hạn mà cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Lao động nữ mang thai có quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động nếu có xác nhận của sơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền (Ảnh: An Khánh)

Trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với NSDLĐ, nhưng tối thiểu bằng thời gian do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.

Doanh nghiệp hỗ trợ cho lao động nữ bằng tiền mặt hoặc hiện vật

NĐ cũng nêu rõ: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, NSDLĐ xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gởi trẻ, mẫu giáo đối với LĐN có con trong độ tuổi gởi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do NSDLĐ thỏa thuận với đại diện LĐN.

NSDLĐ đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác, nếu đủ điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định cũa Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đặc biệt, trường hợp NSDLĐ xây dựng nhà ở cho NLĐ thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Nhà ở.

NSDLĐ sử dụng nhiều LĐN được Nhà nước giảm thuế thu nhập DN theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN. Các khoản chi phí tăng thêm cho LĐN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của DN theo quy định của Bộ Tài chính.

Nguồn: Trực Ngôn/NLĐO