Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng cường các hoạt động tương trợ giúp người lao động

    (VOH) - Hôm qua (22/02), Công đoàn ngành Dệt May TPHCM tổ chức buổi họp giao ban đầu tiên kể từ ngày thành lập. Theo đó, nội dung quan trọng được đặt ra tại buổi họp là các công đoàn cơ sở phải lập quỹ tương trợ, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn tại doanh nghiệp bằng các việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm để tuyên truyền đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

    Tham gia với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Vận động công nhân lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… nhằm mang lại lợi ích cho đơn vị và nâng cao thu nhập cho bản thân./.

    Mỹ Trang