Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng lương tối thiểu lên 1,15 triệu đồng/tháng từ 1.7.2013

    Với tỷ lệ 90,96% đại biểu tán thành, chiều 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2013.

    Theo đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 1.7.2013.

    Quốc hội cũng đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỉ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỉ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

    Theo Thanh Niên