Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tập huấn nâng cao nghiệp vụ hoạt động nữ công

    (VOH) - Liên đoàn lao động TP vừa tổ chức chương trình tập huấn công tác nữ công cho 120 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở.

    Đợt tập huấn chia làm 4 buổi ,  các cán bộ công đoàn  được tập huấn  các chương trình về : Luật bình đẳng giới, Luật phòng chóng bạo lực gia đình, chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới…nhằm giúp cán bộ phụ trách nữ công nắm vững nghiệp vụ và hiểu rõ  những luật định có liên quan.

     


    Mỹ Trang