Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải

  (VOH) - Hòa cùng cả nước, TPHCM đã có những nỗ lực, phấn đấu, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 9.

  Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, 85 năm qua đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, xã hội ngày càng phát triển đi lên. Hòa cùng cả nước, TPHCM đã có những nỗ lực phấn đấu, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 9. Để giành được thành tựu, đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân toàn thành phố. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã dành cho Đài TNND TPHCM cuộc phỏng vấn.

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân làm nên những kỳ tích trong thế kỷ 20

  * Thưa Đồng chí Bí thư Thành ủy, 85 năm qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong sự phát triển của đất nước có những đóng góp to lớn của Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Đồng chí nhận định những thành tựu nổi bật nhất của Đảng bộ thành phố trong suốt chặng đường qua ?

  Đồng chí Lê Thanh Hải: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Nhân dân, vì hạnh phúc của Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích trong thế kỷ 20.

  Cùng cả nước, với miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang. Từ thành phố này, Bác Hồ kính yêu đã ra đi tìm đường cứu nước; khi Đảng ta ra đời, Nhân dân thành phố đã một lòng, một dạ sắt son theo Đảng.

  Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là trung tâm của phong trào công nhân, phong trào đấu tranh đô thị, là địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Nam, là điểm quyết chiến chiến lược của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây cũng là địa bàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, của các đồng chí Xứ ủy Nam kỳ, Trung ương Cục miền Nam,…Thử thách hết sức gay gắt đối với Đảng bộ không chỉ là vượt qua biết bao gian lao, ác liệt, hy sinh mà chính là sự đọ sức với kẻ thù về mưu lược, về trí tuệ của từng tập thể cấp ủy, của từng cán bộ, đảng viên để tồn tại, bám trụ, gầy dựng phong trào, phát động và tổ chức Nhân dân đứng lên đấu tranh cách mạng.

  Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định “Đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của kẻ thù, vẫn luôn một lòng, một dạ trung kiên bất khuất”, cùng miền Nam đã “đi trước về sau”. Biết bao đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách ác liệt, chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến công lao, xương máu, tuổi thanh xuân trên mảnh đất này, lập nên chiến công hiển hách, cho thành phố có được tự hào và vẻ vang như ngày hôm nay. Trong mỗi chiến công của thành phố đều “có máu xương, công sức, trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền đất nước”.

  Ngay sau ngày miền Nam được giải phóng thống nhất đất nước, Đảng bộ và Nhân dân thành phố bắt tay ngay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, vận động xây dựng đời sống mới. Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn bị bao vây, cấm vận, bám sát thực tiễn, Đảng bộ thành phố tiến hành các giải pháp “cởi trói”, bung ra, giải phóng sức sản xuất, qua đó góp phần cùng cả nước hình thành đường lối đổi mới của Đảng, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; đồng thời huy động nguồn lực con người, vật chất thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

  Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã nỗ lực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; sau 30 năm, đã tạo ra sự biến đổi sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mang lại những thành tựu quan trọng, to lớn, có ý nghĩa lịch sử, những kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế; đặc biệt là không ngừng cải thiện, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của Nhân dân.

  Nhiều thành tựu quan trọng đạt được trong năm 2014

  * Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được năm 2014 đã có những đóng góp gì cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố?

  Đồng chí Lê Thanh Hải: Bốn năm qua, đất nước ta trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Kinh tế thế giới suy giảm kéo dài, tình hình an ninh - chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, bất ổn, căng thẳng gia tăng ở nhiều nơi. Những khó khăn vốn có của nền kinh tế, cùng với những khó khăn mới đã tác động bất lợi tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố. Trong khó khăn, thách thức, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, sức mạnh đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân, bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố càng được phát huy, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Riêng năm 2014, kinh tế tăng trưởng khá, đạt 9,6%; chất lượng tăng trưởng được cải thiện tích cực, hiệu quả đầu tư tăng, năng suất các yếu tố tổng hợp đóng góp ngày càng nhiều hơn; vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tác động thu hút vốn đầu tư xã hội ngày càng tăng; thu ngân sách tăng trên 11%, vượt trên 11% so với dự toán; chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 1,65% so tháng 12 năm 2013, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

  Cùng với những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có bước phát triển tích cực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần thiết thực vào quá trình phát triển; chất lượng chăm sóc sức khỏe được nâng lên.

  Đảng bộ, chính quyền thành phố nhận thức sâu sắc là mọi nỗ lực phát triển kinh tế đều nhằm mục đích chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa của Nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đã đưa hộ nghèo thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống chỉ còn 1,35%, số hộ cận nghèo còn 2,78%; thành phố tạo ra trên 120.000 chỗ làm việc mới; thu hẹp dần chênh lệch về mức sống giữa các nhóm dân cư; bộ mặt nông thôn thay đổi khá rõ nhờ các giải pháp đồng bộ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2014, GDP bình quân đầu người thành phố đạt 5.131 đô-la Mỹ, tăng gần 13% so với năm 2013. Như vậy, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.
  Như vậy, cùng với những kết quả của 3 năm trước, đã góp phần thực hiện tích cực nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố.

  Nỗ lực thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố đề ra

  *  Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, thời gian còn lại của nhiệm kỳ IX, Thành ủy ưu tiên mục tiêu gì?  

  Đồng chí Lê Thanh Hải: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa so với những năm trước, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phát triển thị trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực phát triển nhằm đạt được cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố đề ra, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ 2016 - 2020. Do độ trễ của chính sách, nên ngay trong năm 2015 phải triển khai mạnh các giải pháp mang tính trung hạn, dài hạn, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

  Thành phố không chỉ giữ tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2014, mà coi trọng chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung chăm lo đời sống Nhân dân; triển khai các giải pháp đồng bộ, sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới toàn bộ 56 xã; nhân rộng các giải pháp giảm nghèo bền vững để sớm đạt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 4; đảm bảo cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho Nhân dân cả nội thành và ngoại thành với giá thống nhất toàn thành phố; tạo bước đột phá trong giải quyết tình trạng quá tải tại một số bệnh viện chuyên khoa và đa khoa lớn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

  Thành phố tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tổ chức thiết thực các hoạt động kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại. Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  Đồng thời, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

  Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

  * Ban Thường vụ Thành ủy rất nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV Khóa XI. Xin đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết mối quan tâm của đồng chí đối với vấn đề hệ trọng này, để củng cố niềm tin của Nhân dân.

  Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Sau kiểm điểm, điều trăn trở lớn nhất chính là đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người đang gặp khó khăn vẫn còn chưa được như mong muốn. Chỉ có cuộc sống của người dân ngày càng được tốt hơn, thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững thì mới củng cố được niềm tin của Nhân dân.

  Thấu hiểu nguyên tắc sống còn ấy, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Sau nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân nghiêm túc, nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, có những khuyết điểm kéo dài, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra kế hoạch khắc phục và quyết tâm thực hiện.

  Trọng tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm là nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ thành phố với Nhân dân, khắc phục tình trạng xa dân, qua việc thực hiện nhiều biện pháp khả thi, thiết thực để giải quyết các vấn đề bức xúc của dân. Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm đến sự đánh giá của người dân, nhất là kết quả chăm lo đời sống, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân; lấy sự hài lòng của dân làm thước đo trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên. Cái gốc của mối quan hệ máu thịt với dân là phải có chủ trương, chính sách đúng, xuất phát từ nguyện vọng và phải hợp lòng dân. Với nhận thức đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch phát triển thành phố để điều chỉnh sao cho sát hợp, khả thi; cấp phép xây dựng kịp thời cho các trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất ở sao cho sát thực tế; vấn đề giải quyết nước sạch cho dân; đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm các “dự án treo”, dự án chậm triển khai, kéo dài. Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí có trách nhiệm trực tiếp gặp gỡ công nhân, nông dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và các giới để lắng nghe, tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thành lập các tổ công tác gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ về vốn, về tiêu thụ hàng hóa, phát triển thị trường, về thủ tục hành chính.

  Trước tình hình nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài, các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố trực tiếp tiếp dân, tìm cơ sở pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân để giải quyết; trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm.

  Và điều quan trọng là những chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phải được phổ biến, quán triệt trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị để thực hiện. Nhất thiết, sau khi có chủ trương, chính sách đúng, phải đeo bám chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đến nơi, đến chốn.

  Đại hội phải đảm bảo xây dựng được một tập thể cấp ủy hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân

  *  Đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở là sự kiện chính trị rất quan trọng, góp phần thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Xin đồng chi Bí thư Thành ủy cho biết vấn đề nào cần chú trọng và tập trung chỉ đạo để tiến hành đại hội thành công tại cơ sở và cấp trên cơ sở?

  Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội X Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy, các đảng bộ phải tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, quán triệt những điều Bác căn dặn trong xây dựng Đảng để kiểm điểm trung thực việc thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.        

  Hiện nay, đang bước vào thời điểm đại hội các chi bộ trực thuộc, một số đảng bộ cơ sở trong số 107 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm, sẽ tiến hành đại hội ngay sau các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và chậm nhất đến tháng 6 năm nay phải hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở. Đối với quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở, sẽ tiến hành đại hội từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8 năm nay. Riêng 6 đảng bộ tổ chức đại hội điểm sẽ tiến hành đại hội trong tháng 4 và tháng 5. Lần này Ban thường vụ Thành ủy có chọn và chỉ đạo 10 đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

  Tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ tới là phải “tập trung lo cho dân”, nghị quyết của từng đảng bộ dù là loại hình nào phải hướng đến giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống, trong lao động, trong sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân. Và biện pháp thực hiện của từng đảng bộ, phải xuất phát từ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; và của từng cấp ủy lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân hưởng ứng cùng tham gia thực hiện.

  Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội phải đảm bảo xây dựng được một tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu có trí tuệ, có bản lĩnh, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, luôn chăm lo cho Nhân dân, nhận cái khó về mình, việc gì khó của dân mà cấp ủy, cán bộ làm được thì phải ra sức thực hiện với trách nhiệm cao, không đẩy cái khó, việc khó cho người dân, như vậy là gắn bó máu thịt với Nhân dân và đặt mình trong sự chịu sự giám sát của Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và cao hơn nữa là tin vào chế độ chúng ta.

  Minh Hiệp