Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận 2014:

  (VOH) - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại hội trường TPHCM vào sáng 21/1.

  Tham dự có ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Hà Thị Khiết - Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

  Đánh giá về công tác dân vận trong năm qua, Ban Dân vận Trung ương cho rằng: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác dân vận đạt được những kết quả quan trọng.

  Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo nhiều chủ trương, nghị quyết, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương; Chính quyền cơ sở chú trọng hơn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đây mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

  Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, anh ninh - quốc phòng của đất nước và từng địa phương.

  Tuy nhiên, Ban Dân vận Trung ương cũng nhìn nhận: Công tác nắm và chủ động dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo các vấn đề phát sinh ở một số địa phương chưa kịp thời. Việc tham mưu và tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là công tác dân tộc, tôn giáo hiệu quả chưa cao…

  Toàn cảnh buổi hội nghị - Ảnh: Lệ Loan.

  Trong năm 2015, ngành dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Trong đó, tập trung tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo cả hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao về sự tăng cường, đổi mới trong lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Bằng các chương trình, đề án cụ thể, công tác dân vận đã bám sát tình hình nhân dân. Các cấp các ngành đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, qua đó tạo được không khí dân chủ, sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm hơn, bước đầu đã làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức về vai trò công tác dân vận và ý thức phục vụ nhân dân.

  Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: "Tổ chức công tác dân vận cần tiếp tục thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân ngay ở cơ sở và từng địa phương; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nhất là điều kiện sống học tập, chăm sóc sức khỏe, xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài”.

  Lệ Loan