Tàu khách bị trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ