Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn phường, xã, thị trấn”

    (VOH) - Chiều 17/8, Thành Đoàn TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn phường, xã, thị trấn” giai đoạn 2010-2012.

    Qua 2 năm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng Đoàn phường, xã, trị trấn, vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở được khẳng định và tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thành Đoàn đã tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn thông qua việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ lý luận chính trị cán bộ đoàn. Các hoạt động chăm lo cho thanh niên được đẩy mạnh, đến nay đã hỗ trợ hơn 9.000 thanh niên vay vốn, có hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên tham gia làm tổ phó tổ dân phố phụ trách thanh niên, thành lập nhiều mô hình Câu lạc bộ, đội nhóm ở cơ sở…

    Thành Đoàn cũng đề ra một số giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở phường, xã, thị trấn giai đoạn 2012-2017 như: tiếp tục tập huấn cán bộ đoàn, tăng cường hỗ trợ cơ sở, đổi mới công tác cán bộ và tổ chức hoạt động đoàn, đổi mới quản lý đoàn viên thông qua phần mềm quản lý đoàn viên…

    Minh Hiệp