Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành Đoàn tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

    (VOH) - Ban Thường vụ Thành Đoàn vừa ban hành kế hoạch triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

    Theo đó, từ nay cho đến 30/3/2013, Thành Đoàn sẽ tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

    Trong quá trình góp ý Hiến pháp, sẽ tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm. Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tổ chức trong đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội chủ chốt thành phố, lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn. Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp của trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, cán bộ công chức trẻ, công nhân tiêu biểu, các thầy thuốc trẻ tiêu biểu, văn nghệ sĩ trẻ...

    Minh Hiệp