028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

(VOH) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát công bố thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thay cho tên cũ là Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai được thành lập theo Quyết định số 367 của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/3/2015 gồm 32 thành viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai.

Bên cạnh đó ban sẽ chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phòng, chống thiên tai.

Minh Tâm