Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

    Ngày 27.8, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

    Theo nghị định mới ban hành; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng này. Cũng theo nghị định, cụm từ "Cục Cảnh sát biển" được thay đổi thành "Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển"; "Cục trưởng Cục Cảnh sát biển" thay đổi thành "Tư lệnh Cảnh sát biển". Nghị định 96/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12.10.2013.

    Theo TTXVN