Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành lập Hội Điện lực miền Nam

    Hôm qua 24/7, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Điện lực miền Nam lần thứ nhất- nhiệm kỳ 2010-2015.

    HTML clipboard

    Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Duy, Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam nêu rõ: Hội Điện lực miền Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhằm tập hợp đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phía Nam có liên quan đến sự phát triển điện lực trong khu vực; hoạt động thường xuyên; giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động; cùng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước... Với mục tiêu và định hướng phát triển giai đoạn 2010- 2015, Hội Điện lực miền Nam sẽ mở rộng mạng lưới hoạt động trong toàn khu vực nhằm tập hợp và gắn kết với nhau để cùng hoạt động phục vụ sự nghiệp phát triển ngành điện, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và quốc gia... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành của Hội nhiệm kỳ 2010- 2015, gồm 50 người. Ông Nguyễn Thành Duy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điên lực miền Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Điện lực miền Nam.

    EVNMN