Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh để tham mưu và tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch Hội đồng.

  Cơ cấu thành viên của Hội đồng có 43 người do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Hội đồng. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam...

  VNPlus