Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành phố giải ngân trên 500 tỷ đồng theo Quyết định 36

    (VOH) - Quyết định 36 của thành phố nhằm hỗ trợ vốn vay sản xuất nông nghiệp, thay thế cho quyết định 105 trước đây tính đến tháng 4/2012 đã giải ngân 536 tỷ đồng cho trên 1.700 hộ vay vốn.

    Kết quả do Chi cục Phát triển Nông thôn TP thống kê còn cho biết đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn trên 7.000 lượt người tham dự kể từ tháng 06/2011. Kể từ đầu năm 2012 đến nay, TP thành lập mới 2 Hợp tác xã, nâng tổng số Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP lên 54 và 220 Tổ hợp tác.

    Sắp tới, Chi cục Phát triển Nông thôn TP sẽ tập trung thực hiện dự án Đào tạo nghề cho lao động Nông thôn trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn và đề án Quy hoạch bố trí dân cư vùng sạt lở, phòng tránh thiên tai giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn TPHCM. Song song đó Chi cục sẽ tham mưu đề án về Quy hoạch nuôi chim Yến trên địa bàn TPHCM và Chính sách phát triển nhà ở cho khu vực nông thôn.

    Minh Phước