Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành phố tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

  (VOH) - Hôm qua, Ủy Ban Nhân Dân TP HCM đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

  Chủ tịch UBND Tp Lê Hoàng Quân đã chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Công Luận - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố cho biết: đã có 1.762 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa; đến nay, tất cả các sở ngành thành phố, toàn thể 24 quận huyện, 322 phường, xã, thị trấn đã áp dụng cơ chế “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính….. Nêu lên một số vấn đề tồn tại còn gây phiền hà đến nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Luận cho biết:


  Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân,Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính TP phát biểu nhấn mạnh:


  Tấn Mỹ

  .