028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thay đổi thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thủ tướng chính phủ quyết định thay đổi 2 thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 496 về việc thay đổi thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Theo đó: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001; căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về các thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Quyết định:

Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, thay thế ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, làm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thay thế ông Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia./.

VOV