Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thi hành kỷ luật hình thức khiển trách Bí thư ​quận ủy quận Bình Tân

  (VOH) - Hôm nay 19/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư ​quận ủy, Chủ tịch Hội đồng ​Nhân dân Quận Bình Tân.

  Theo đó, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố kỳ họp lần thứ 11, ngày 18/8, đã xem xét Tờ trình số 38​-TTr/TU ngày 17/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị kỷ luật cán bộ. 

  Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư ​quận ủy, Chủ tịch Hội đồng ​Nhân dân ​quận Bình Tân (Ảnh:   quandoanbinhtan.)

  Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư ​quận ủy, Chủ tịch Hội đồng ​Nhân dân ​quận Bình Tân do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, giải quyết tố cáo của công dân không đúng thẩm quyền, không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy Bình Tân.

  K.H