Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thiếu trầm trọng nhân lực trong ngành Tài nguyên môi trường

    (VOH) - Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và môi trường, tổng số cán bộ công chức, viên chức của toàn ngành khoảng 45.600 người, trong đó, trung ương là 12.000 người, địa phương 33.000 người.

    Tuy nhiên, hầu hết các lĩnh vực tài nguyên môi trường hiện nay đều thiếu cán bộ trầm trọng, một số ngành chuyên môn đang có sự mất cân đối. Tình trạng quá tải trong công việc khiến cho cán bộ quản lý chưa tập trung cho các hoạt động mang tính chiến lược cũng như nghiên cứu. Về vấn đề đào tạo chuyên môn, Bộ tài nguyên và môi trường có 3 cơ sở đào tạo là các trường ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội, Trường Cao đẳng Tài nguyên và môi trường Miền Trung và Trường cao đẳng Tài nguyên và môi trường TPHCM.

    Theo đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành Tài nguyên và môi trường từ nay đến năm 2020, Bộ xác định mục tiêu sẽ đào tạo mới từ 450 đến 500 tiến sĩ, 2000-3000 thạc sĩ, 9000-12000 cán bộ có trình độ đại học trong ngành tài nguyên và môi trường. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 10.630 tỷ đồng./.

    Thanh Xuân