028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

(VOH) - Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X họp ngày 1, 2/12 để thảo luận, góp ý thông qua dự thảo Báo cáo và các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP về 07 ND:

(1) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

(2) Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị;

(3) về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018;

(4) về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017, Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018;

(5) về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

(6) về sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020;

(7) về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị. Hội nghị đánh giá trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp, nhân dân thành phố, quyết liệt thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2017. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao ý thức, trách nhiệm, tâm huyết của Đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý các nội dung trình Hội nghị, đặc biệt là góp ý dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2018 - 2020). Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2018 - 2020)

Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các bước để có Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các cơ quan báo chí, truyền hình từ Trung ương đến địa phương. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chuẩn bị và các cơ quan báo chí đã tạo nên sự đồng thuận trong xã hội và trong Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội đã được các đại biểu Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, bao gồm 18 nội dung thuộc  5 lĩnh vực. Có thể nói, đây là sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mang tên Bác, yêu cầu Thành phố phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.

- Nghị quyết của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội:

Để phát huy hơn nữa những lợi thế vốn có của thành phố Hồ Chí Minh, triển khai các giải pháp đồng bộ để giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với thành phố, việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, là một giải pháp có tính đột phá về thể chế để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước. Các cấp ủy cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, với trách nhiệm thành phố cùng cả nước, vì cả nước, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội. Đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có tính thời cơ cách mạng của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Việc triển khai phải gắn với thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị

Trên cơ sở những nội dung công việc theo dự thảo Kế hoạch, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, sắp xếp lại theo từng nhóm công việc liên quan với nhau, đưa ra tiến độ thực hiện hợp lý, quan tâm nhiều hơn đến những nội dung công việc được thực hiện trong quý I và II năm 2018 để thực hiện hiệu quả khi Kế hoạch được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. Khẩn trương tập trung sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị hợp lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để triển khai thực hiện thành công cơ chế, chính sách đặc thù. Vì Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội cho phép thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù tạo cơ hội đặc biệt cho thành phố phát triển nhưng cũng là thách thức rất lớn, đòi hỏi cán bộ phải ngang tầm để thực hiện đạt kết quả tích cực trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ. Trong nữa đầu năm 2018, rà soát lại đội ngũ cán bộ chủ chốt ở khối chính quyền và cấp ủy các cấp để bố trí cán bộ đúng, phát huy cán bộ có năng lực, phẩm chất phù hợp, đạt hiệu quả công việc cao trong các cơ quan, đơn vị. Đối với những cán bộ chưa đến mức bị kỷ luật nhưng làm việc không đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện nay phải tính toán sắp xếp, bố trí lại. Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2017. Kế hoạch sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp; mô hình cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thành trong quý 1 năm 2018. Cần phải hoàn thiện kế hoạch có nội dung phát triển nông nghiệp thành phố trong giai đoạn 2018 - 2020 theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp của Vùng.

Trên cơ sở những nội dung góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các ban Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu gửi về Văn phòng Thành ủy để hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch.

2. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền công tác dân vận năm 2017: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017 đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác tổ chức cán bộ được các cấp ủy quan tâm; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều giải pháp, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, chính quyền các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm được tăng cường. Công tác dân vận tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực,  phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm: Công tác dự báo khuynh hướng tư tưởng chính trị, dư luận có mặt còn hạn chế; việc định hướng, cung cấp thông tin trong một số vụ việc còn chậm; việc xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức đảng chưa đồng đều; việc xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức còn chậm; việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền của hệ thống chính trị thành phố còn chậm, thiếu quyết liệt; việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị còn chậm; công tác nắm và dự báo tình hình nhân dân, lắng nghe những phản ánh của cơ sở để tham mưu cấp ủy các giải pháp xử lý có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, còn kéo dài. Công tác dân vận của chính quyền ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa có nhiều giải pháp. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự rõ nét; thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội vẫn còn lúng túng, chưa thật nền nếp; phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao.

Năm 2018 với nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện thật hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; trong đó trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ Nghị quyết của Thành ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy mà Hội nghị đã bàn kỳ này và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; triển khai thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

3. Về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Hội nghị đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tích cực chuẩn bị, tham mưu Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 cho Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, cho thấy sự quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng của Trung ương đã có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố; công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao về chất lượng, quy trình kiểm tra, giám sát, được đổi mới theo hướng sâu hơn, nhanh gọn hơn và sát thực tế hơn; nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề quan tâm, bức xúc của người dân. Tuy nhiên, việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm tiến độ theo Chương trình, Kế hoạch đề ra và chậm ban hành kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; việc giám sát việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được kết luận qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, chưa đi vào nền nếp.

Với 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các đoàn kiểm tra, đoàn giám sát; theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện Chương trình, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Các cấp ủy đảng và cá nhân được chọn kiểm tra, giám sát tự kiểm tra tại địa phương, đơn vị phụ trách; chấp hành sự kiểm tra, giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận về kết quả kiểm tra và thông báo kết quả giám sát. Giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký của người đứng đầu quận, huyện cam kết giải quyết những vụ việc được phát hiện theo Quy định quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

4. Về tình hình kinh tế  - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2018: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá cao nỗ lực của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chủ động, sớm ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2017, thành phố đã hoàn thành và vượt 17/20 chỉ tiêu của kế hoạch năm, còn 02 chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và thành lập mới doanh nghiệp, một chỉ tiêu về tính cạnh tranh của môi trường đầu tư và cải cách hành chính chưa đánh giá được). Kinh tế thành phố (GRDP) tăng 8,25% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,05%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Thị trường bán lẻ được hiện đại hóa với sự khởi sắc của thương mại điện tử. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 365.,700 tỷ đồng, chiếm 34,5% GRDP, tăng 18%. Thu ngân sách 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,94% so cùng kỳ. Công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công xây dựng mới cũng như cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố, nhất là các công trình giao thông, thoát nước đô thị, giáo dục, y tế. Thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước. Tổ chức thành công hội nghị kêu gọi đầu tư biến rác thải thành điện. Công bố đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc; thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em… góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tội phạm hình sự được kéo giảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, triển khai chu đáo, hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư và mở rộng hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới, đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần 3, Hội nghị Bộ trưởng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt - Lào. Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và thành thức. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) và chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, chưa có sự cải thiện tích cực, ảnh hưởng đến đời sống người dân và du khách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình hình khiếu nại đông người kéo ra Hà Nội vẫn còn. Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng gia tăng; tình trạng lấn chiếm bờ sông, kênh rạch chưa được kiểm soát triệt để.

Trong năm 2018, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 20-KL/TW ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Thành ủy thống nhất Mục tiêu tổng quát năm 2018: Cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung phát triển một số kết cấu hạ tầng trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai quyết liệt xây dựng đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Thống nhất 20 chỉ tiêu chủ yếu các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và cải cách hành chính năm 2018 do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình Thành ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém của năm 2017; năng động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ đối với Nghị quyết của Thành ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cần xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần hoàn thành hằng năm gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch. Sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ năm, lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố kết hợp quy hoạch đất dành cho phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp, đất dành cho giao thông, công viên - cây xanh, nhà ở, hạ tầng xã hội… đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trung tâm triển lãm, trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế, giải pháp giảm ngập nước cấp bách, di dời nhà trên và ven kênh rạch, xây dựng mới, cải tạo chung cư cũ hư hỏng nặng. Thống nhất ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giải quyết tái định cư trên địa bàn thành phố, tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại đông người còn tồn đọng nhiều năm; .

Năm 2018 phấn đấu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính PAR-index vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước và chỉ số hành chính công cấp tỉnh PAPI vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước. Chỉ đạo, tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với sự quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính cùng với sự tham gia giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động lễ, tết, tập trung công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, không để người nghèo không có Tết. Thực hiện chu đáo Kế hoạch kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn", xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tập trung củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở phường - xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, góp phần xử lý kịp thời tại cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, đông người; phối hợp giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người, các vụ đình công, lãn công, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động song phương, đa phương, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế.

5 Về Báo cáo thực hiện chương trình hành động của Thành ủy và nghị quyết của Bộ Chính trị  kết 5 năm về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và tổng kết 10 năm về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020: Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều về kết quả thực hiện đối với 02 Tờ trình và dự thảo Báo cáo nêu trên, đề ra cụ thể nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy đến năm 2020 và các nội dung kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết vượt qua khó khăn gắn với việc tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, để có các giải pháp trọng tâm, cụ thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội nghị để hoàn chỉnh và ban hành các văn kiện của Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước, quyết liệt triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xứng đáng với mong đợi và tin tưởng của nhân dân thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu./.