Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thông báo kết quả kỳ họp HĐND đến cử tri Bình Chánh

    (VOH) - Tổ đại biểu HĐND khóa VIII đơn vị số 27 và 28 đã có 4 buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh tại UBND xã Tân Nhựt, Lê Minh Xuân và An Phú Tây vào sáng 16/7. Nội dung chính của các buổi tiếp xúc là thông báo kết quả làm việc tại kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa VIII vừa qua.

    Theo đó, hai Tổ đại biểu đã tập trung nhấn mạnh đến việc cụ thể hóa Nghị quyết 16 của HĐND về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; kiến nghị các cơ quan hành chính kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước… Đây là cơ sở để Ban ngành chức năng thành phố cùng địa phương giải quyết những bức xúc liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, y tế… của người dân trong thời gian qua.

    Minh Phước