Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thư mời góp ý dự thảo báo cáo chính trị

    Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã nghiêm túc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX .

    Ngày 23/8/2010 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hộii đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX.
    Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tôn trọng thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và trân trọng được tiếp nhận các ý kiến góp ý của toàn thể đồng bào, đồng chí. Ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (số 127, đường Trương Định, Quận 3) hoặc gởi thư về địa chỉ: Ban Thư ký - Biên tập, Đài TNND TPHCM, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận I. Ngoài bì thư ghi rõ “Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015”. Đồng bào đồng chí cũng có thể gọi điện thoại đến Hộp thư thoại số 22 249 249, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM sẽ tập hợp toàn bộ ý kiến và thư góp ý của đồng bào, đồng chí về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015, gởi về Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

    BT