Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu quỹ quốc phòng an ninh cao nhất 10.000 đồng/hộ/tháng

    UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP về mức thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, mức thu được đề xuất tối đa là 10.000 đồng/hộ/tháng đối với các quận và 7.000 đồng/hộ/tháng đối với các huyện.

    Đối với các cơ quan, tổ chức kinh doanh cá thể, mức thu từ 15.000 đồng/tổ chức/tháng trở lên và từ 50.000 đồng/tổ chức/tháng trở lên đối với các cơ quan, tổ chức khác. Riêng hộ bà mẹ VN anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, hộ xóa đói giảm nghèo, người già neo đơn thuộc đối tượng miễn thu.

    Được biết, năm 2011 tổng thu quỹ quốc phòng an ninh của TP là 56,6 tỉ đồng.

    TTO