Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự quan trọng

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Khách giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

    Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia…

    Ông Nguyễn Văn Khách trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia từ tháng 9/2010.

    Nguồn: Mỹ Hạnh/Vnmedia