Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thủ tướng chỉ đạo ngành Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2012

  Ngày 3/1, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2012 của ngành Công Thương tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, triển khai Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 11 của Chính phủ, trong năm 2011 Bộ Công Thương đã ban hành chương trình hành động của Bộ, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương trong các Nghị quyết.

  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2012 được tổ chức ngày 3/1.

  Đạt được kết quả tích cực trong năm 2011

  Theo đó, ngành Công Thương đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trên các mặt công tác, như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, các quy hoạch phát triển; mở rộng thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế, những mặt hàng có khối lượng tiêu dùng lớn; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu; tập trung thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, góp phần cải thiện cán cân thanh toán…

  Sản xuất công nghiệp năm 2011 tuy gặp khó khăn, nhưng vẫn có những chuyển biến đáng kể, năng lực sản xuất, cơ cấu ngành thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nếu tính theo giá cố định 1994, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 12,7% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước tăng 3,0%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 15,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,8%. Đi liền với tăng trưởng, cơ cấu ngành cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần khai thác khoáng sản, gia tăng công nghiệp chế biến chế tạo.

  Năm 2011, tuy kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn đạt kết quả cao, vượt trội cả về quy mô xuất khẩu và tốc độ tăng so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 tăng 33,3% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 10%). So với năm 2010 có thêm 2 mặt hàng là túi xách, va li, mũ, ô dù và sản phẩn từ sắt thép có kim ngạch trên 1 tỷ USD, đưa các mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD lên con số 23 mặt hàng, trong đó có 14 mặt hàng đạt kim ngạch từ 2 tỷ USD trở lên.

  Với nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát để hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng chưa cần thiết hoặc trong nước đã sản xuất được, nhiều mặt hàng có khối lượng nhập khẩu giảm so với năm 2010.

  Do tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, nhập siêu năm 2011 đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối và về tỷ lệ, ước bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

  Thị trường trong nước có bước phát triển. Hệ thống phân phối lưu thông hàng hoá ngày càng mở rộng, thông suốt; sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại, chất lượng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho sản xuất và đời sống

  Năm 2011 tiếp tục là một năm sôi động trong hoạt động hội nhập quốc tế. Bộ Công Thương cùng với các Bộ, ngành đã tích cực tham gia các sự kiện quốc tế quan trọng, tăng cường hợp tác trong khối ASEAN, APEC, WTO và các tổ chức quốc tế khác. Các hiệp định kinh tế, thương mại song phương đã từng bước đi vào thực thi, tạo ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư…

  Đối với công tác đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp, Bộ đã tích cực triển khai kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ theo tiến độ. Trong năm 2011, Bộ đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam; Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam…

  Tiếp tục đóng góp lớn vào thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2012

  Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2012 đạt khoảng 6 – 6,5%, trong kế hoạch sản xuất công nghiệp của mình năm 2012, ngành Công Thương khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tăng 13% so với năm 2011; giá trị toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 7,5% so với thực hiện năm 2011. Các nhiệm vụ cụ thể được đề ra là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển ngành công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm xuất khẩu; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản;…

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2011.

  Đối với hoạt động thương mại, phấn đấu tỷ lệ nhập siêu không cao hơn năm 2011, tức là khoảng 10%. Các giải pháp đề ra nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong năm 2012 là tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, cải tiến các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu; đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu để phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới có tiềm năng…

  Về nhập khẩu, rà soát cơ cấu đầu tư, tiếp tục nghiên cứu những chính sách khuyến khích hơn nữa việc đầu tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thay thế nhập khẩu; hạn chế đầu tư vào khu vực phi sản xuất; xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế nhập khẩu các hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân, hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu;…

  Bên cạnh đó, ngành Công Thương cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân trong mọi tình huống; tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các bình diện song phương, khu vực và đa phương…

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2011; cho rằng những kết quả đạt được của ngành là khá toàn diện, trước hết phải kể đến sự phát triển của ngành công nghiệp, kết quả trong đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu; quản lý thị trường giá cả, kiểm soát đầu cơ tăng giá…Những kết quả này góp phần thiết thực vào ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, vào sự phát triển chung của đất nước trong năm 2011-một năm đầy khó khăn và thách thức do tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, ngành Công Thương cần hết sức quan tâm đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu; chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ.

  Đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về điện, than, xăng dầu… Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, giảm chi phí đầu vào, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu..

  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xuất nhập khẩu theo hướng thực hiện triệt để đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng thực hiện tốt công tác này sẽ là một đóng góp rất lớn vào ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá và vào sự phát triển bền vững của đất nước.

  Đồng thời, chú trọng đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường giá cả, cân đối hàng hóa, chống đầu cơ tăng giá, sốt giá nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 sắp tới.

  Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Bộ Công Thương cần hết sức lưu ý tới công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… cũng như việc thực hiện tốt chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ.

  CP