028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thứ 27 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hôm qua 11/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (HĐ TĐ-KT TƯ) đã chủ trì phiên họp thứ 27 của Hội đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thứ 27 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hôm qua 11/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (HĐ TĐ-KT TƯ) đã chủ trì phiên họp thứ 27 của Hội đồng nhằm triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2009, góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8.

Đề cập tới các nhiệm vụ của công tác thi đua - khen thưởng năm 2009, Thủ tướng nhấn mạnh cần bám sát các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trọng tâm, đó là thực hiện quyết liệt, đồng bộ 5 nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Thủ tướng cũng lưu ý phong trào thi đua cần đi vào cụ thể hơn, theo đó các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ của mình để xây dựng phong trào với mục tiêu rõ ràng, thiết thực; gắn phong trào thi đua với công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong công tác khen thưởng cần thực hiện chặt chẽ hơn, theo đúng các quy định hiện hành, khen thưởng cho xứng đáng với hình thức trang trọng mà thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

VOV

VOH tổng hợp