Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo về “Sự phát triển xã hội ASEAN”

    Hôm qua, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo về “Sự phát triển xã hội ASEAN và xây dựng một mạng an sinh xã hội bền vững” do Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN, Đông Á và Đại học Harvard phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức.


    Phát biểu tại Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:


    TH

    .