Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức LB Nga và CH Bê-la-rút

    Ngày 7-5, Bộ Ngoại giao nước ta ra thông cáo như sau:

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Ảnh: TTXVN

    Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ LB Nga Ð.Mét-vê-đép và Thủ tướng Chính phủ CH Bê-la-rút M.Mi-a-xnhi-cô-vích, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức LB Nga từ ngày 12 đến 15-5-2013 và thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút từ ngày 15 đến 17-5-2013.

    Theo Nhân Dân