Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính

  Ông Vương Đình Huệ cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của Quốc hội và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

  Lúc 9h sáng nay (23/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức đọc Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

  Phát biểu điều khiển phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

  Theo yêu cầu công tác, ông Vương Đình Huệ được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ khác. Vì vậy, để kiện toàn nhân sự Chính phủ, theo chương trình đã được Quốc hội quyết định, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính mới.

  Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét kiện toàn nhân sự cho một số tổ chức khác có liên quan.

  Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn, giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu và phê chuẩn theo đúng phân công quản lý các Bộ và qui trình về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn các chức vụ nêu trên là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp này. Tinh thần chung là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện một cách dân chủ trong hoạt động của Quốc hội.

  Quốc hội tiến hành các thủ tục về nhân sự theo qui định của pháp luật, cụ thể là Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Hiến pháp, nhất là nội qui kỳ họp của Quốc hội về qui trình, thủ tục để tiến hành công tác nhân sự.

  Theo qui trình, người có trách nhiệm thẩm quyền trình Quốc hội nhân sự; Quốc hội tiến hành xem xét thảo luận về nhân sự; Quốc hội nghe báo cáo giải trình về ý kiến của Quốc hội đối với nhân sự đó; Quốc hội chốt danh sách để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn và bầu; Bầu ban kiểm phiếu; Công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua nghị quyết của Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử và về nhân sự.

  “Do qui trình chặt chẽ như vậy mà Quốc hội sẽ rất vất vả. Đại biểu Quốc hội phải về đoàn rồi lên Hội trường. Thời gian từ nay đến sáng thứ 7 chủ yếu làm công tác nhân sự. Số người xem xét bầu không nhiều nhưng qui trình phải đảm bảo như vậy”- Chủ tịch Quốc hội nói.

  Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

  Trước đó, theo Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đã có trao đổi với ông Vương Đình Huệ là có phát biểu ý kiến trước Quốc hội hay không? Ông Vương Đình Huệ cho biết không có phát biểu và sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của Quốc hội và ý kiến của Thủ tướng chính phủ./.

  VOV